IN KOLLUM bedrijfskavel TE KOOP met wooncontingent aan open vaarwater.

IN KOLLUM bedrijfskavel TE KOOP met wooncontingent aan open vaarwater. o.v. Verkocht

€ 395.000,00 Kosten koper

  • Status:o.v. Verkocht
  • Adres:Torpsterryd 10 en 10A
  • Postcode:
  • Plaats:Kollum

 Bedrijfskavel TE KOOP met mogelijkheid tot wonen/werken aan open vaarwater in Kollum

Ten noorden van Kollum ligt een nieuw bedrijventerrein voor MKB  ondernemers: Dwarsried.

Nu TE KOOP een ruime kavel op een prachtige, waterrijke locatie. Kollum ligt in Noordoost Friesland, dicht bij het Lauwersmeergebied en richting de Waddenzee. Kollum ligt centraal tussen Leeuwarden en Groningen. Het dorp vervult een belangrijke regiofunctie en heeft een stads karakter. De hoofdplaats van (voorheen) de gemeente Kollumerland telt zo’n 5600 inwoners.

Vaarwegen
Kollum heeft een open vaarverbinding naar het Lauwersmeer, via het Zijlsterrijd, de Zwemmer en het Dokkumergrootdiep. Via de schutsluis bij Lauwersoog is de Waddenzee eenvoudig te bereiken. De Stroobossertrekvaart verbindt Kollum met het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal. Via Dokkum is er een ‘staande mast route’ naar het Friese merengebied. Sinds de aanleg van een beweegbare brug bij Kollumeroudzijl aan het Dokkummer Grootdiep, is Kollum ook goed bereikbaar voor grotere motorboten en zeilschepen met staande mast.

Ligging

Op het nieuwe en het reeds bestaande, aanliggend, bedrijventerrein zijn al meerdere diverse MKB bedrijven gevestigd. Zoals bijvoorbeeld: Bouwbedrijf, Aannemingsmaatschappij Weg- en Waterbouw, Steiger en ladder verkoopmij., Automobielbedrijf, Taxibedrijf, Visgroothandel, etc.

Het aangeboden perceel ligt aan open vaarwater, met een diepte van circa 2 meter. De aan het water gelegen kavel is voorzien van walbeschoeiing en heeft een eigen strook water van circa 5 meter breed. Alle kavels zijn vlak afgewerkt en met gras ingezaaid. Een interessante vestigingsplaats  voor watersportondernemers. 

Adres
Topsterryd 10 en 10 A, 9291 NK KOLLUM.

Bestemmingsplan
Dwarsried biedt ruimte aan alle typen MKB bedrijven, het terrein is bij uitstek geschikt voor bedrijven als jachtbouwers, zeilmakers, een jachtmakelaardij, jachtverhuurbedrijf of ondernemingen in jachtonderhoud en -reparatie. Het bouwen van schiphuizen is mogelijk.

 Door de gemeente is er voor het gehele bedrijventerrein “Dwarsried” een wooncontingent toegewezen van 15 bedrijfswoningen. Momenteel is er ruimte voor de bouw van een bedrijfswoning op deze bouwkavel, volgens voorwaarden en na toestemming van de gemeente.

 Regionale ontwikkeling

De belangstelling voor toerisme en watersport in Noordoost Friesland neemt toe. Diverse ontwikkelingen spelen hierop in, zoals de bouw van Esonstad, een waterrijk recreatiepark aan het Lauwersmeer.

Maatvoering

a)   Het aangeboden perceel bouwterrein is groot ca. 2.500 m2 en in deze kavel bouwterrein is inbegrepen een STROOK WATER met ondergrond met een breedte van ca. vijf (5) meter.

b)   Een naast voormelde kavel bouwterrein gelegen bijbehorend perceel water, uitmakende een deel van het perceel, van ca. tweeduizend vijfhonderd vierkante meters. (2.500 m2). 

Kadastraal bekend: Gem. Kollum, sectie E, nummer 1102. 

Reeds aangelegd op het perceel
Op de kavel zijn al een water- en elektriciteit aansluiting (zie foto) aanwezig. Ook is er een sondering rapport en is de nieuwe walbeschoeiing al geplaatst. De aanvoerweg naar het perceel is gereed.   

Oplevering
De overdracht van het kavel zal in overleg plaatsvinden. 
De kavel zal in de huidige staat worden geleverd aan de koper.

Koopsom
€ 395.000,00 kosten koper, exclusief 21% BTW.

Zekerheidsstelling
Koper dient een bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom, te voldoen binnen 14 dagen na het onvoorwaardelijk worden van de koopovereenkomst.

Vergunning/Bestemming onderzoek
Koper is zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de eventueel benodigde vergunning(en) c.q. bestemming ten behoeve van het beoogde gebruik en/of herontwikkeling van het object.

 Koopovereenkomst

De koopovereenkomst die eventueel volgt uit de onderhandelingen, waarvan dit voorstel deel uitmaakt, zal worden opgesteld voor rekening van verkoper door een van de notarissen van Notariskantoor Volders, Willemkade 12, 8911 BB Leeuwarden.

BEZICHTIGEN en INFORMATIE

De Retailmakelaar B.V., Stationsstraat 12, 9285 NH Buitenpost.

Mob: 06 -2299 2804 www.retailmakelaar.nl

Ook op Funda in business.

Makelaar: Melle Veenstra

Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld, echter ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  • Aanmelding:
    In verkoop genomen

  • Aanvaarding:
    aanvaarding in overelg.