Taxatie nodig?

Een bedrijfspand heeft vele waarden. In de makelaarstaal spreken we dan o.a. over: een verkoopwaarde, een executiewaarde, een WOZ waarde en een herbouwwaarde. In de loop der tijd verandert deze waarde, de oorzaak hiervan kan erg onderscheidend zijn.

Voor verschillende partijen is het (erg) belangrijk om op een gegeven moment te beschikken over een realistische waardebepaling van een terzake kundige;

Onze toegevoegde waarde

Onze specialist kent de branche, heeft jaren ervaring in het (winkel) vastgoed. Is hierin opgegroeid en geschoold bij het GWB en in het MKB. Hij weegt bij zijn taxatie de bijkomende factoren mee, zoals bestemmingsplannen, herontwikkeling, vergelijkende huuropbrengsten, vraag en aanbod, staat van onderhoud, klantenstromen, bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. Daarnaast wonen en werken wij in het Noorden, kennen de regio en hebben een brede kennis van het vak en een zeer grote ervaring. In een degelijk taxatierapport worden bovengenoemde punten gewogen en dat is de basis voor de taxatiewaarde van uw pand.

Wanneer is een rapport nodig

Financiering is een veel voorkomende reden voor een taxatierapport. De geldverstrekker wil graag zekerheid hebben over de waarde van het onderpand waarop de geldlening wordt verstrekt. Andere redenen kunnen zijn:

  • Aan- of verkoop van een locatie
  • Verkrijgen of verhogen van de hypotheek
  • WOZ contra taxatie
  • Boedelscheiding
  • Aanslag successierechten
  • Bedrijfsovername of fusie besprekingen
  • Vaststellen van de huurwaarde
  • Balans (her) waardering
  • Onteigeningen
  • Minnelijke schikking met de fiscus

Wat staat niet in het rapport

In het rapport staat geen uitgebreide bouwtechnische inspectie van het pand. Bij de waardering wordt wel de onderhoudsstaat beoordeeld en meegewogen.
Onze taxateur zal u, indien hij dit nodig vindt, altijd adviseren om een bouwkundige inspectie uit te voeren. Hiervoor werken wij samen met een hierin gespecialiseerd bureau.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!